Lustra Hera

Lustra Hera er ei hoppe født i 2012.

Eigar er Connie Bjørke og Kenneth Merkesdal.