Jippi

Jippi er ei hoppe født i 2014.

Eigar er Eva R. Njøten & Elsa R. Njøten

.